Selecteer een pagina

Klantenservice

Klantenservice

Leveringstermijn


Opdracht verwerking en oplevering
Nadat u een aanvraag heeft gedaan, sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte toe. Deze kun u op uw gemak bekijken, eventueel corrigeren en bevestigen. Bij het maken van de offerte stellen wij ook een verwachte verwerkingstijd in. Wij streven ernaar binnen deze verwerkingstijd uw opdracht af te leveren. Mochten er tussentijds veranderingen/aanpassingen gevraagd worden, dan kan het zijn dat de verwerkingstijd verlegd wordt. Dit altijd in onderling overleg. Bij het bevestigen van de offerte stemt u in met deze verwerkingspolicy.

Uitvoering
Zodra u de Offerte heeft goedgekeurd en bevestigd, gaan wij aan de slag. De opdracht wordt uitgevoerd zoals in de offerte omschreven. Mocht u tussentijds veranderingen of toevoegingen wensen, dan worden deze in onderling overleg besproken/bekeken en eventuele meerkosten in een aanvullende offerte meegenomen. Het kan zijn dat dit extra kosten met zich mee brengt. Ook deze worden uiteraard samen afgesproken en vastgelegd.

Betaling
Betaling geschiedt in termijnen. Wij vragen bij aanvang van uitvoering van uw opdracht een percentueel bedrag. Het overige deel betaalt u bij oplevering. U krijgt na oplevering de tijd om ons werk te controleren/beoordelen en eventueel nog aan te passen. Aanpassingen die buiten de oorspronkelijke opdracht liggen vallen niet binnen het afgesproken bedrag.
Correcties of aanpassingen binnen de opdracht worden uiteraard zonder extra kosten aangepast/toegevoegd.
U kunt betalen via Paypal, Ideal of overschrijving.

Niet tevreden?
Wij laten u tijdens het uitvoeren van de opdracht meekijken. U krijgt een link naar uw website waarmee u de voortgang kunt volgen. Wanneer het om een logo/huisstijl gaat, krijgt u geregeld een inkijk in de voortgang van het ontwerp. U kunt ten alle tijden ingrijpen en uw mening uiten. Wij proberen daar dan meteen op in te spelen, zodat de gestelde verwerkingstermijn behaald kan worden en om teleurstelling achteraf te voorkomen.
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het resultaat. Dit dient u tijdig aan te geven. Bent u akkoord gegaan met onze oplevering, dan worden wijzigingen achteraf besproken en apart gefactureerd.
Wij streven ernaar om u 100% tevredenheid te garanderen.

Klachten
Wij vinden het heel prettig wanneer u met uw klachten bij ons komt en niet uw ontevredenheid uit naar derden.
Samen komen we er zeker uit, wij doen alles mogelijke om u als klant tevreden te stellen.
Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan zorgen wij dat we samen tot een oplossing komen die voor u zo gunstig mogelijk zal zijn.

TrenDzing Copyright ┬ę 2015